Amok Trey

อาม็อก (amok)

อาม็อกเป็นอาหารที่ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมในประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมาก ดูๆไปก็คล้ายๆห่อหมกของไทยเราส่วนประสมก็จะใช้ปลา กระทิ เครื่องพริงแกง หรือเนื้อไก่